Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do napisania artykułu do nowego czasopisma językoznawczego Linguistica Copernicana.

W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

W trosce o wysoki poziom pisma artykuły są kwalifikowane do druku jako teksty anonimowe, na podstawie recenzji, dla autora również anonimowej (zasady recenzowania; formularz recenzji; lista recenzentów czasopisma w 2016 r.).

Czasopismo jest otwarte dla wszystkich językoznawców.

Prace można nadsyłać w dowolnym terminie, czasopismo jest wydawane raz w roku.

W załączeniu można znaleźć szczegółowe informacje dla autorów, dotyczące zasad przygotowania tekstu do druku.

Wszystkim członkom Rady Redakcyjnej Linguistica Copernicana uprzejmie dziękujemy za wyrażenie zgody na objęcie patronatu nad pismem. Autorytet wielu wybitnych uczonych będzie wspierał nasze przedsięwzięcie wydawnicze i stałą troskę o poziom merytoryczny czasopisma.

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0): http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LinCop

Łączymy wyrazy szacunku

 

Sekretarz redakcji
Iwona Kaproń-Charzyńska

Redaktor naczelny
Maciej Grochowski