Editor::
Institute of Polish Language
Nicolaus Copernicus University
87-100 Toruń
ul. Fosa Staromiejska 3
e-mail: lincop@umk.pl

Editor-in-chief: Maciej Grochowski

Editorial Board:
Ireneusz Bobrowski (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska), Andrzej Bogusławski (Uniwersytet Warszawski, Polska), Gerd Hentschel (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Niemcy), Axel Holvoet (Uniwersytet Warszawski, Polska), Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet ¦l±ski, Polska), Jarmila Panevová (Univerzita Karlova, Czechy), Jens Nørgård-Sørensen (Københavns Universitet, Dania), Zuzanna Topolińska (Macedonian Academy of Sciences and Arts, Macedonia), Daniel Weiss (Universität Zürich, Szwajcaria), Anna Wierzbicka (Australian National University, Australia)

Editorial Collegium:
Maciej Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska), Krystyna Kallas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska), Irena Sawicka (Instytut Slawistyki PAN, Polska), Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Editorial Secretary: Iwona Kaproń-Charzyńska

Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, www.wydawnictwoumk.pl, e-mail: wydawnictwo@umk.pl